• leden

Hoe word ik lid?

 

Lid worden van Speleo Nederland kan door dit aanmeldingsformulier in te vullen. Let er wel op dat je bij inschrijving een pasfoto moet uploaden en de verschuldigde contributie moet over gemaakt zijn voordat het lidmaatschap in gaat. De pasfoto is nodig als identificatie op je lidmaatschapkaart. Deze lidmaatschapkaart is nodig als we grotten bezoeken (m.u.v. introductietochten, hiervoor hoef je nog geen lid te zijn van de vereniging).

 

Wat kost het lidmaatschap?

 

Binnen Speleo Nederland kennen we drie soorten leden: leden, huisgenootleden en jeugdleden. Leden zijn leden die niet vallen onder huisgenootleden of jeugdleden, huisgenootleden zijn leden waarvan een huisgenoot reeds geregistreerd is als lid. Ben je jonger dan 21 jaar, dan kun je lid worden als jeugdlid.

 

De contributie voor leden bedraagt € 64,00 per jaar. (Voor de overige lidmaatschapsgelden wordt verwezen naar onderstaand overzicht.) Hiervoor ben je een jaar lang verzekerd voor speleo ongevallen, o.a. reddingskosten (vergelijkbaar met een speciale bergsportverzekering) en ontvangt men vier maal per jaar het verenigingsblad de Pierk. Een lidmaatschap geeft de mogelijkheid deel te nemen aan de door groepen georganiseerde activiteiten. Daarnaast kan men na het behalen van de basiscursus speleologie kostenloos speleomateriaal als koorden, zekeringmateriaal en ladders lenen van de vereniging . Bovendien is het dan mogelijk de toegangssleutels voor de door de UBS afgesloten Belgische grotten te verkrijgen.

Naast deze leden kent Speleo Nederland ook donateurs en abonnees op het verenigingsblad de Pierk. Voor hen wordt geen verzekering afgesloten en zij kunnen ook niet deelnemen aan de activiteiten of materiaal lenen.

 

Inschrijfgeld € 16,00

contributie € 64,00

Nieuw lid eerste kalenderjaar per resterende (deel van een) maand € 5,50

Huisgenoten € 47,00

Nieuw huisgenootlid eerste kalenderjaar per resterende (deel van een) maand € 4,00

Jeugdleden (t/m 20 jaar) € 30,00

Nieuw jeugdlid eerste kalenderjaar per resterende (deel van een) maand € 2,50

Donateurs (min) € 25,00

Inschrijfgeld en contributie-, donatie- of abonnementsgelden (onder vermelding van het doel) overmaken op giro (IBAN: NL95INGB0002505954, BIC: INGBNL2A) t.n.v. Speleo Nederland, te Linne.

Hier kan je Inschrijven in de vereniging