De speleogroep voor Brabant, Utrecht, Gelderland , Limburg en...:)

Agenda


Borrel

Een keer of 6 per jaar komen we bij elkaar op bezoek. De locatie wisselt.

Soms is er een presentatie; soms is het gewoon gezellig. Dan hebben we aandacht voor elkaar en maken afspraken voor de komende maanden.


Appgroep

De actuele informatie wisselen we uit via een appgroep